Потенциал за изграждане на ВЕИ в община Белица

potencial-izgrajdane-vei_obshtina_belica

Развитието на ВЕИ е приоритетна мярка във всички страни-членки на ЕС. В България най-често застъпените методи за добиване на енергия от алтернативни източници са използването на силата на водата, биомасата, слънцето и вятъра. В резултат на проведено проучване са идентифицирани няколко възможни места за изграждане на ВЕИ на територията на община Белица.

Водите на р. Бабешка са подходящи за енергодобив. От огледите извършени по реката е идентифицирано подходящо място за изграждане на МВЕЦ в участъка над с. Горно Краище.

Районът на община Белица е богат на гори и горски насаждения. Също така, има много селски стопанства, които генерират органични отпадъци и остатъци от производството. Подходящо е изграждането на инсталацията за биогаз в гр. Белица, като се използва оборския тор само на гр. Белица и най-близките селища – с. Краище, с. Г. Краище и с. Дагоново. В останалите населени места може да се добива биогаз във всяко по отделно. В община Белица има предложени два подходящи терена за изграждане на фотоволтаични паркове. Първият е на около 3 км от центъра на гр. Белица. Вторият терен е в близост до с. Краище.

На територията на община Белица са идентифицирани два подходящи терена за изграждане на ветрогенератори. И двата терена се намират на надморска височина над 1000 м, скоростта на вятъра е подходяща и са достъпни за транспортиране и монтаж на машините. Първият терен се намира на около 20 км от град Белица и на 4 км от с. Лютово. Вторият е на 1 км от град Белица.

„Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.“

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*