Специализирано обучение за безработни ще се проведе по програма в Дупница

Югозападна България

 

Как да стартираме бизнес – специализирано обучение по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“

Искате да стартирате бизнес или имате бизнес идея?

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България) стартира специализирано обучение по предприемачество във връзка с изпълнението на дейност 2 от проект BG05M9OP001-1.023-0055-C01 „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обучението ще се проведе в периода 25 юни – 05 юли 2019 г. в залата на КНСБ – гр. Дупница (пл. “Свобода” 1).

Главната цел е придобиване на знания и умения, свързани с развитието на предприемачество,  управление на собствен бизнес,  разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.

Организацията е разработила специална обучителна програма, включваща следните модули: Вие като предприемач; Бизнес план, Бизнес идея, Маркетингов план; Форми на търговска дейност; Персонал, правни отговорности и застраховки; Финансово планиране; Капитал и видове източници; Стартиране на бизнеса; Стратегическо планиране; Водене на преговори.

Информация относно лектори, програма и часове на провеждане на обучението ще бъде предоставена при заявен интерес за участие.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Моля потвърдете участието си на mstoeva@ceed-bulgaria.org или чрез регистрация ТУК.

Важно уточнение! Проектът е подходящ за безработни/неактивни лица и за младежи до 29 годишна възраст. Обучението е безплатно.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*