В Благоевград и Белица бяха проведени срещи по проект Управление на биологичното разнообразие

Югозападна България


Срещи на заинтересованите страни и семинари по проект „Управление на биологичното разнообразие“/BIOGOV,
ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

През месец декември 2019 година и месеците януари и март 2020 година в община Благоевград и община Белица бяха проведени редица срещи на заинтересованите страни по проект „Управление на биологичното разнообразие“/BIOGOV, ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. По време на срещите бяха обсъдени проблеми свързани с опазване и увеличаване на биологичното разнообразие в област Благоевград. Участниците бяха запознати с предложения от Българска мениджмънт асоциация примерен план за действие, включващ ключови дейности за подобряване на инструменти и политики свързани с управлението на биологичното разнообразие в страната и в частност в областта.

По време на съпътстващите срещите семинари с участниците бяха дискутирани нови ключови дейност, които да бъдат включени в окончателния вариант на плана за действие. Бяха направени редица предложения от заинтересованите страни, като част от тях бяха включени окончателният вариант на плана за действие, който е изготвен по проект „Управление на биологичното разнообразие“/BIOGOV, ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020.
В двудневните мероприятия взеха участие експерти от Народното събрание, Министерство на финансите, Държавен фонд „Земеделие“, представители на местния бизнес и нестопанските организации от Благоевградска област.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Българска мениджмънт асоциация и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проект “Управление на биологичното разнообразие – BIOGOV” с идентификационен номер PGI04824, финансиран от Програма INTERREG EUROPE 2014-2020, съфинансирана от Европейския регионален фонд на Европейския съюз.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*