Monthly Archives: May 2014

Слънцето като алтернативен източник на енергия

  Слънцето е най-големият напълно възобновяем ресурс за производство на електроенергия. Всички космически кораби и извънземни станции, изпратени от Земята, ползват за основен енергиен източник слънчева енергия. Именно благодарение на това, фотоволтаичните системи имат много висока степен на технологичност и

Община Белица повишава информираността за възобновяеми енергийни източници

Община Белица започна проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Проектът е озаглавен „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по Приоритетна ос 2: „Подобряване на качеството на живот”, област на интервенция: „Оползотворяване на природните ресурси”.

Цената на модерната дограма в страните от Европейския съюз

В случай, че искаме да остъклим нашата тераса, трябва да подберем най-добрия материал спрямо нашите финансови възможности. На разположение имаме вариантите: дървена, алуминиева или PVC дограма, които се продават на различни цени, в зависимост от вашите конкретни нужди и предпочитания.

Маркови климатици по европейски стандарт

Има поне 1000 малки магазини, от които може да закупите климатици за вашия дом или офис, но не всички могат да предложат маркова техника, която да удовлетвори желанията ви. Не е тайна, че климатик под 700 лева, не би отговорил