Monthly Archives: January 2015

Министър Лиляна Павлова започва национална разяснителна кампания по програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилища

Във връзка със стартирането на  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще направи серия от посещения в страната за разясняване на кампанията, с цел подпомагане на общините и собствениците

Експерти разясняват за санирането на панелните блокове в Благоевград

Експерти от община Благоевград започнаха по определен график да разясняват на общите събрания на жилищните блокове, условията за учредяване на сдружение, с което да кандидатстват по „Национална програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” на Министерството на регионалното развитие

Община Петрич е бенефициент по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”

Община Петрич е бенефициент по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” Приоритетна ос „ Транснационално и междурегионално сътрудничество схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07 „Без граници

Ключодържатели онлайн

Проблемът с ключодържателите в България е сериозен. Всяко дено ключарско ателие предлага най-много 2-3 модела ключодържатели за Вашият автомобил. Давате хиляди левове за автомобил, а получавате гол ключ… Замисляли ли сте се над това? Ето и за това европейският онлайн