Разни
Готов е проектът на Подробния устройствен план за изграждането на ГКПП Струмяни – Берово
0216
Готов е проектът на Подробния устройствен план за изграждането на ГКПП Струмяни – Берово         
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми