Приключи проект „Младежко зелено предприемачество“


На 28 февруари в гр. Благоевград завърши тридневната „Зелена работилница за млади предприемачи“, организирана от Сдружение „Регионално движение „ЕкоЮгозапад” в рамките на проект „Младежко зелено предприемачество”, финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020).
В работилницата взеха участие 20 младежи на възраст между 15 и 29 години, които имат свои предприемачески идеи, свързани с устойчивото развитие и околната среда и искат да натрупат повече знания и умения относно развитието им и стартирането на реален бизнес. Сред участниците имаше както студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, така и ученици от професионалните гимназии по икономика от региона. Участие взеха и други предприемчиви и любознателни млади хора. Тридневното събитие бе разделено на модули със съчетано съдържание – както кратки лекционни елементи, така и интерактивни методи и подходи като симулации, ролеви игри, работа в малки групи и други. Участниците обсъдиха с модератора, ангажиран за събитието, своите предприемачески идеи, обсъждаха с останалите участници възможните подходи за развитието им в посока стартиране на реален бизнес, и разработваха бизнес-планове. Интересен акцент бе работата в малки групи за подготовката на презентации за привличане на инвеститори в зелените предприемачески идеи на участниците и последващата симулация за презентиране пред инвеститори.
Участниците споделиха, че Зелената работилница за млади предприемачи им е демонстрирала специфични бизнес познания и ги е насърчила да развият умения, формиращи предприемаческо поведение. Екипът на Сдружението счита, че изпълнението на тази инициатива ще насърчи икономическата креативност, отговорност и самостоятелност на участниците като творчески дух, усет за инициатива, поемане на рискове, самоувереност, способност да се работи в екип.

С края на Зелената работилница за млади предприемачи приключи и изпълнението на проекта. В периода на неговото изпълнение в различни инициативи и събития бяха ангажирани около 200 младежи от Област Благоевград. Особено горещо бе посрещането на проекта в гр. Петрич, където участие в срещата-дискусия и в семинара „Младежко зелено предприемачество“ взеха над 50 младежи.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта. Договор №25-00-52/17.09.2018 г.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*