Югозападна България
Енергията на вятъра като източник на енергия
0229
Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и направление. Към главните фактори, определящи възможностите за използване енергията
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Община Белица приключи трансграничен проект
0195
Община Белица приключи дейностите по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по Програмата за трансгранично сътрудничество
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Проведен тиймбилдинг за екипа на Фондация “Инициатива за социална интеграция”
0205
На 4 и 5 януари 2014 г. фондация „Инициатива за социална интеграция“ проведе двудневен тиймбилдинг за учредителите на фондацията и доброволците.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми