Бизнес
Община Белица продължава работа по проект по ТГС България – Македония
0241
Община Белица продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона”. Партньор е македонската община Зърновци.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Силата на водата като източник на енергия
0206
Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия. ВЕЦ произвеждат електрическа енергия чрез гравитацията на падаща
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми