Заключителен семинар по проект „Изграждане на капацитет на Фондация “Инициатива за социална интеграция” за финансова и организационна устойчивост“

На 10 януари 2014 г. Фондация „Инициатива за социална интеграция“ ще проведе заключителен семинар по проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява в тематична област „Изграждане на капацитет за НПО“, приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор“. Общата стойност на проекта е 9 548,96 Евро, от които безвъзмездна финансова помощ – 8 593,44 Eвро.

Събитието ще се проведе в гр. София, хотел Рила, от 18:00 часа. На семинара ще бъде представен проекта – изпълнени дейности и постигнати резултати, както и финансовия принос на Програмата. Участниците ще имат възможност да обсъдят идеи за бъдещо сътрудничество.

Семинарът е отворен за участие за всички съмишленици и заинтересовани страни.

Можете да заявите Вашето участие на e-mail: foundationisi@abv.bg. Очакваме Ви!

eu

 

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*