В Белица се проведе семинар на тема „Потенциал на възобновяемите енергийни източници в трансграничния регион България – Македония„

produljava-rabotata-po-proekt-valorizaciq-na-energiini-iztochnici

В Община Белица се проведе семинар с участието на експерти от България и Македония, представители на местни и регионални власти, енергийни компании, екологични НПО и други заинтересовани страни в областта на околната среда, устойчивото развитие и производството на електроенергия, както и широката общественост.

Семинарът беше открит от кмета на Община Белица инж. Ибрахим Палев, според него „Енергийният сектор е един от основните икономически фактори в трансграничния регион, с производствени мощности, намиращи се главно от българска страна. В трансграничния регион има възможности за ефективно използване на алтернативни източници на енергия, като по този начин ще се постигне балансирано икономическо развитие, което да е в пряка връзка с подобряване на околната среда. Дългосрочният резултат, към който се стремим с тези дейности, е подобряване на инвестиционния климат на територията на нашите две общини.” В рамките на проекта е проведено проучване на потенциала за използването на един или повече възобновяеми енергийни източници. Определени са и оценени 4 района, подходящи за производство на енергия от алтернативни източници, по два във всяка община.

Семинарът беше организиран във връзка с изпълнението на проект„Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония по Приоритетна ос 2: „Подобряване на качеството на живот”, Област на интервенция: „Оползотворяване на природните ресурси”.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*