4 Факта за Адаптирана Работна Среда, Които Трябва Да Знаете

Бизнес

Сигурни сме, че сте чували понятието „безвъзмездна финансова помощ“ поне веднъж. Европейските програми осигуряват тази безвъзмездна финансова помощ, като благодарение на тях много бизнеси вече са постигнали мечтаните цели и са осъществили развитие в положителна посока. Консултантска фирма ФлексиПро издава някои по-важни подробности относно една от процедурите, а именно Адаптирана работна среда.

Какво е Адаптирана работна среда?

Процедурата Адаптирана работна среда цели да предостави безвъзмездна помощ на предприятията за да могат да работят в посока постигане на адаптирана работна среда. По този начин компаниите трябва да посрещнат новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. 

Кой може да кандидатства за финансова помощ? Всички търговци по смисъла на Търговския закон, отговарящи на изискванията за микро, малко, средно или голямо предприятие. 

Тази процедура би спомогнала да осигурите на служителите си психологическа подкрепа, да закупите лични предпазни средства и специално работно облекло, да закупите колективни предпазни средства, да обособите стая за отдих, почивка, хранене или спорт на персонала, както и да извършите СМР дейности.

Какво включва подготовката за кандидатстване?

При подготовката за кандидатстване е нужно консултантът, с когото ще работите да Ви обясни какви документи ще трябва да му изпратите. 

Важно е да следвате насоките на експерта и да му предоставите всичко, което поиска в разумни срокове, за да не бъдете притиснати от времето при изготвянето на проекта. Освен документи, консултантът може да Ви поиска и друга допълнителна информация, която да е от значение за проекта.

Технически и административни аспекти на кандидатстването

Има няколко технически изисквания при кандидатстване по програмата, с които всеки кандидат трябва да се запознае. 

Информационната система за управление на наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (или т.нар. сайт на ИСУН) е мястото, на което може да откриете пълните условия за кандидатстване по всяка една процедура. Там се обявяват индикативните срокове на предстоящите процедури и крайния срокове на отворените процедури. Чрез тази информационна система се подава изготвеното проектно предложение. 

При попълването на електронния формуляр трябва да се следи за специфичните изисквания, които е важно да бъдат изпълнени. Ако допуснете пропуски, оценителната комисия може да даде по-ниска оценка на проекта Ви и това да повлияе негативно. Важно е да се внимава и при попълването на бюджетните редове, за да не се стигне до премахване на даден разход от бюджетното перо. 

За щастие опитните консултанти по европейски проекти са запознати с тези специфики, затова ако използвате техните услуги ще се чувствате една идея по-спокойни, че проектът ще бъде изготвен качествено. 

Примери и успешни истории

Можем да дадем пример за успешно реализиран проект в предходен програмен период със строителна фирма по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. 

С изпълнението бяха успешно постигнати и реализирани следните цели: 

 • въвеждане на гъвкави форми на заетост в компанията; 
 • внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси; 
 • осигуряване на лични и колективни предпазни средства за работниците и служителите на дружеството; 
 • осигуряване на транспорт до работа на служителите с цел запазване на тяхната заетост;
 • осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 
 • подобряване на работната среда чрез оптимизиране на микроклимата на работните помещения; 
 • оборудване на местата за отдих на работниците; 
 • повишаване мотивацията за работа на персонала, съхранявайки неговото здраве и подобрявайки условията на труд в предприятието; 
 • подобряване професионалния и здравния статус на работниците; 
 • осигуряване на социални придобивки на служителите с цел отмора и възстановяване след работно време и други.

Друг пример, отново на изпълнен проект по същата процедура е с фирма, занимаваща се с отопление и ВиК услуги. В изпълнението на проекта се реализираха следните цели на фирмата: 

 • осигуриха се лични предпазни средства и специално работно облекло на служителите;
 • оборудваха се стаи за персонала с цел хранене, отдих и преобличане; 
 • извършени бяха СМР дейности с цел подобряване на условията в стаята за персонала;
 • подобриха се условията на труд в предприятието и други.

От изключителна важност е правилната подготовка при кандидатстване по европрограми и изготвянето на качествена стратегия с помощта на експерт. Не губете повече време, а потърсете консултантска фирма, която да Ви съдейства с подготовката на проекта, а след това и в управлението му.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*