Югозападна България
Продължава работата по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03  “Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ 
0168
  Продължава работата по проект
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Евроканал ЕООД – фирма, занимаваща се с отпушване на канали
075
Ако сте компания и търсите подизпълнители
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
По социален проект на Търговско-промишлена палата Благоевград научиха младежи със специфични потребности да говорят английски и да работят с компютър
084
За първи път младежите опитаха
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Специализирано обучение за безработни ще се проведе по програма в Дупница
069
  Как да стартираме бизнес
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Приключи проект „Младежко зелено предприемачество“
079
На 28 февруари в гр. Благоевград
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Завърши семинарният цикъл „Зелено предприемачество“
081
На 24 февруари в гр. Благоевград
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Стартира „Зелена работилница за млади предприемачи“
068
На 26 февруари в гр. Благоевград
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Разни
Стартират обучителните семинари по зелено предприемачество
063
В началото на месец февруари в гр.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Младежко зелено предприемачество
063
Сдружение „Регионално движение
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Страната ни се превърна в истински европейски лидер по размер на инвестициите в бизнес парцели
054
Според данни, изнесени наскоро
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми