ИТ
За всеки реализиран европейски проект е нужна изработката на уеб страница
0258
На това твърдение са всички специалисти в браншът. Един европейски проект без уеб страница с адрес, на който може да се види всичко, етап по етап, е някак
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми