EEN – ЦЕНТЪР САНДАНСКИ към БИКЦ oранизира семинар за финансиране на малки и средни предприятия

een_sandanski

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ЦЕНТЪР САНДАНСКИ към Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

ОРГАНИЗИРА

СЕМИНАР

„ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА – ХОРИЗОНТ 2020“

Място на провеждане: 

гр. Благоевград, в конферентната зала на хотел КРИСТО в квартал Вароша

Дата на провеждане: 

28 октомври 2016г., 13:00 часа

За кого е обучението:

  • За малки и средни предприятия (МСП) с доказана концепция на иновативен продукт, процес или услуга и обещаваща бизнес стратегия за комерсиализация на европейско/световно ниво.
  • За малки и средни предприятия (МСП) с продукт, процес или услуга вече на пазара, която желае и има доказана идея как да подобри, така че да изпревари конкурентите си, да увеличи пазарния си дял и да спомогне за решаване на проблем в определена област.
  • За МСП с иновативен продукт, процес или услуга, който ще създаде изцяло нов пазар
  • За МСП с неуспешни проекти по Инструмент за МСП – над 10 точки.

 Целта на обучението е да запознае участниците със:            

  • Стратегията на схема Инструмент за МСП като част от Хоризонт 2020
  • Темите за финансиране през 2016 и 2017
  • С какво да се запознаем подробно и какво може да пропуснем при подготовката на проект
  • Формата за кандидатстване в детайли
  • Добри и лоши практики

Лектор: г-н Евгени Косев

Евгени Косев е мениджър финансиране и иновации към Enterprise Europe Network – Суонзи, Великобритания. Евгени Косев има доказан опит, както в разработване и управление на проекти по партньорските схеми на Хоризонт 2020*, така и по Инструмент за МСП, като до момента е участвал в успешното разработване на 3 финансирани проекта по програмата. С изключителен практически опит и лекторски умения  Евгени Косев ще представи ноу-хау под формата на конкретни примери и детайлно разглеждане на документите за кандидатстване по Фаза 1 на Инструмента.

Той активно подпомага иновативни старт-ъп фирми, университетски спин-аут, малки и средни предприятия на територията на Великобритания и България.

*Лекторът притежава детайлно практическо и теоретично познание върху цялостната програма Хоризонт 2020, което ще ви позволи да задавате въпроси и по други теми по време на почивките.

Семинарът е безплатен за участниците, но с оглед логистичната организация, моля да потвърдите вашето участие не по-късно от 27.10.2016 г., на тел: 0746 30549 или да попълните формуляр за регистрация и да го изпратите на email: office@biccsandanski.org

 

П Р О Г Р А М А

13:00 – 13:30 Регистрация/Кафе

 

13:30 – 14:00 Въведение в Инструмент за МСП

Фаза 1 – приложимост и бизнес план

Фаза 2 – разработка

Фаза 3 – комерсиализация

14:00 – 14:30 Портал за подаване и управление на проекти по Инструмент за МСП

Регистрация на МСП в Регистър Бенефициенти

Подаване на проектно предложение

Резултати и първи стъпки след успех

14:30 – 14:45 Отворени покани за проекти по ИМСП

Анализ на темите за 2016-2017

Насочване на конкретни идеи към теми (практическо упражнение)

14:45 – 15:00 Услугите на EnterpriseEuropeNetworkв полза на малките и средни предприятия
15:00 – 15:20 Кафе-пауза

 

15:20 – 15:40 Анекси към поканата за проектно предложение

Допустимост

Нива на технологично развитие

Оценка

Критерии за успех

Преглед на форма за обратна връзка

15:40 – 15:50 Форма за кандидатстване – част А (10’)

Административна информация

15:50 – 16:20 Форма за кандидатстване – част Б (40’)

Подробен анализ на насоките за разписване

Референции

Оформяне

16:20 – 16:40 Преглед на конкретни успешни примери (30’)

Конкретни примери на части от успешни и високо оценени проекти по Инструмента за Малки и Средни Предприятия

16:40 – 17:00 Добри и лоши практики, други възможности (20’)

Полезни съвети

Seal of Excellence

17:00 – 17:30 Въпроси към лектора и дискусия (30’)

За контакти:

Enterprise Europe Network – център Сандански към Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

Тел: +359 (0)746 30549, моб.: 0899 806477

е-mail: office@bicc-sandanski.org

www.bicc-sandanski.org

Лице за контакт: Ани Симеонова

seminar_sandanski

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*