Югозападна България
Кръгла маса за здравен туризъм
0450
  Днес, 11 ноември 2020 г. се проведе кръгла маса с участници от Област Благоевград и Трети Североизточен планов регион на Република Северна Македония
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
В Благоевград и Белица бяха проведени срещи по проект Управление на биологичното разнообразие
0396
Срещи на заинтересованите страни и семинари по проект „Управление на биологичното разнообразие“/BIOGOV, ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 През месец
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Продължава работата по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03  “Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ 
0403
  Продължава работата по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03  “Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“   
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
По социален проект на Търговско-промишлена палата Благоевград научиха младежи със специфични потребности да говорят английски и да работят с компютър
0290
За първи път младежите опитаха да говорят на чужд език и да работят с компютър. В рамките на 15 месеца получиха начални знания по чужд език и първи умения за компютъра.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Специализирано обучение за безработни ще се проведе по програма в Дупница
0282
  Как да стартираме бизнес – специализирано обучение по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ Искате да стартирате бизнес или имате бизнес идея?
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Приключи проект „Младежко зелено предприемачество“
0301
На 28 февруари в гр. Благоевград завърши тридневната „Зелена работилница за млади предприемачи“, организирана от Сдружение „Регионално движение „ЕкоЮгозапад”
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Завърши семинарният цикъл „Зелено предприемачество“
0274
На 24 февруари в гр. Благоевград завърши семинарният цикъл „Зелено предприемачество“, организиран от Сдружение „Регионално движение „ЕкоЮгозапад” в рамките
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Стартира „Зелена работилница за млади предприемачи“
0218
На 26 февруари в гр. Благоевград започва тридневната „Зелена работилница за млади предприемачи“, организирана от Сдружение „Регионално движение „ЕкоЮгозапад”
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Младежко зелено предприемачество
0277
Сдружение „Регионално движение „ЕкоЮгозапад” изпълнява проект „Младежко зелено предприемачество”, финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020).
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА“ – обединение за нови инвестиции за 4 260 000 евро в общините Симитли, Кресна и Струмяни
0318
Местна инициативна група „Струма” е партньорство между представители на обществените институции, частния сектор и гражданите. Тя е съществена характеристика
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми