Бизнес
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА“ – обединение за нови инвестиции за 4 260 000 евро в общините Симитли, Кресна и Струмяни
0242
Местна инициативна група „Струма” е партньорство между представители на обществените институции, частния сектор и гражданите. Тя е съществена характеристика
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Гръцка делегация от общинско предприятие за комунални услуги посети община Петрич
0138
През месец май гръцка делегация от общинско предприятие за комунални услуги на община Серес, (К.Е.ДИ.С.), водена от президентът на К.Е.ДИ.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Над 140 проекта на обща стойност близо 130 млн. лв. подобряват околната среда в България
0231
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отбелязва своята 20-годишнина. От създаването си досега са осъществени над 140 проекта в повече от 200 населени
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Делегация от община Петрич посети предприятие за комунални услуги в гръцкия град Серес
0265
В периода 25-27.02.2015г. в град Серес, Република Гърция, в рамките на проект „Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит”, делегация от община Петрич
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Община Петрич е бенефициент по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”
0140
Община Петрич е бенефициент по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
ОБЩИНА БЕЛИЦА И ОБЩИНА ЗЪРНОВЦИ ЗА „ЗЕЛЕН РАСТЕЖ” В РЕГИОНА
0134
Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци работят заедно за „зелен растеж” в трансграничния регион по проект „Валоризация на възобновяеми
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Потенциал за изграждане на ВЕИ в община Белица
0129
Развитието на ВЕИ е приоритетна мярка във всички страни-членки на ЕС. В България най-често застъпените методи за добиване на енергия от алтернативни източници
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Приложение на възобновяемите източници на енергия в бита
0214
Според масово разпространената информация, в момента използваме последните остатъци от природните енергийни ресурси, с които разполага планетата ни.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Община Белица започва кампания за развитие на алтернативната енергия
0122
Община Белица започва кампания за повишаване на обществената информираност относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Енергията на вятъра като източник на енергия
0162
Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и направление. Към главните фактори, определящи възможностите за използване енергията
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми