Бизнес
Ремонт на покриви, обслужване на обществени сгради по програми
0533
Във всяко общество обществените сгради играят ключова роля в поддържането на инфраструктурата и качеството на живот на гражданите. Една от най-важните
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА“ – обединение за нови инвестиции за 4 260 000 евро в общините Симитли, Кресна и Струмяни
0319
Местна инициативна група „Струма” е партньорство между представители на обществените институции, частния сектор и гражданите. Тя е съществена характеристика
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Гръцка делегация от общинско предприятие за комунални услуги посети община Петрич
0207
През месец май гръцка делегация от общинско предприятие за комунални услуги на община Серес, (К.Е.ДИ.С.), водена от президентът на К.Е.ДИ.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Над 140 проекта на обща стойност близо 130 млн. лв. подобряват околната среда в България
0297
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отбелязва своята 20-годишнина. От създаването си досега са осъществени над 140 проекта в повече от 200 населени
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Делегация от община Петрич посети предприятие за комунални услуги в гръцкия град Серес
0336
В периода 25-27.02.2015г. в град Серес, Република Гърция, в рамките на проект „Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит”, делегация от община Петрич
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Община Петрич е бенефициент по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит”
0202
Община Петрич е бенефициент по проект „Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
ОБЩИНА БЕЛИЦА И ОБЩИНА ЗЪРНОВЦИ ЗА „ЗЕЛЕН РАСТЕЖ” В РЕГИОНА
0201
Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци работят заедно за „зелен растеж” в трансграничния регион по проект „Валоризация на възобновяеми
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Потенциал за изграждане на ВЕИ в община Белица
0201
Развитието на ВЕИ е приоритетна мярка във всички страни-членки на ЕС. В България най-често застъпените методи за добиване на енергия от алтернативни източници
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Югозападна България
Приложение на възобновяемите източници на енергия в бита
0282
Според масово разпространената информация, в момента използваме последните остатъци от природните енергийни ресурси, с които разполага планетата ни.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Бизнес
Община Белица започва кампания за развитие на алтернативната енергия
0186
Община Белица започва кампания за повишаване на обществената информираност относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници.
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми