Стартира „Зелена работилница за млади предприемачи“

На 26 февруари в гр. Благоевград започва тридневната „Зелена работилница за млади предприемачи“, организирана от Сдружение „Регионално движение „ЕкоЮгозапад” в рамките на проект „Младежко зелено предприемачество”, финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020).

В работилницата ще вземат участие поне 20 младежи на възраст между 15 и 29 години, които имат свои предприемачески идеи, свързани с устойчивото развитие и околната среда и искат да натрупат повече знания и умения относно развитието им и стартирането на реален бизнес. Събитието ще бъде тридневно и разделено на модули със съчетано съдържание – както кратки лекционни елементи, така и интерактивни методи и подходи като симулации, ролеви игри, работа в малки групи и други. Участниците ще обсъдят с модератора, ангажиран за събитието, своите предприемачески идеи, ще дискутират с връстниците си възможните подходи за развитието им в посока стартиране на реален бизнес, ще разработят бизнес-планове, презентации и други. В заключителния етап младежите ще участват в симулация, в рамките на която ще преминат през конкретните стъпки за създаване на зелено предприятие, резултат от предприемаческата им идея.

Зелената работилница за млади предприемачи ще насърчи икономическата креативност, отговорност и самостоятелност на участниците, ще им демонстрира специфични бизнес познания и ще развие умения, формиращи предприемаческо поведение като творчески дух, усет за инициатива, поемане на рискове, самоувереност, способност да се работи в екип. „Учене чрез правене“ е метод, който е утвърден за развитието на ключови компетентности, необходими в реалния бизнес. В тази дейност младежите-участници ще придобият и специфични умения за създаване на бизнес план, познаване на административните процедури за създаване на собствена фирма, спазване бизнес етика и проява на социална отговорност, ясно разбиране за пазарните механизми, и познаване на техниките за продажби.

„Зелена работилница за млади предприемачи“ ще се проведе  в Благоевград в зала „Пара” на ул. „Иван Михайлов” №1, ет. 7 в областния център между 26 и 28 февруари 2019 г.

Повече информация за събитията можете да откриете на страницата на Сдружение „Регионално движение „ЕкоЮгозапад” във Facebook: https://www.facebook.com/www.ecosw.eu/

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта. Договор №25-00-52/17.09.2018 г.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*