Проект “Закачени за планината”

Туризъм

Проект „Закачени за планината“ с № НПИМД-ТО1-М-054/2022 се изпълнява от Регионално движение „ЕкоЮгозапад“ в партньорство с Фондация „ВиГо“.

Главната цел на проекта е превенция на вредни зависимости сред младите хора в град Благоевград. Осъществяването на главната цел ще бъде постигнато чрез следните специфични цели:

  1. Специфична цел 1: Изграждане на трайни умения и устойчиви способности за справяне с желанието за посягане към вредни зависимости чрез активно пренасочване на енергията на младите хора в опознаването на околната среда и нейното опазване
  2. Специфична цел 2: Повишаване информираността на младежите за последиците от вредните зависимости и техните алтернативи

Постигането на тези цели ще допринесе за подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез превенция на различни форми зависимости. В допълнение към това ще бъдат създадени условия за социално отговорно поведение чрез устойчивата възможност за резултатите от проектното предложение да бъдат морално и лично приети от участниците и съответно разпространени в тяхната социална среда.

Целевата група на проекта „Закачени за планината“ са 100 младежи на възраст от 15 до 19 години  и от 25 до 29 години в гр. Благоевград, като е предвидено поне 10% (10) от гореизброените да бъдат млади хора в неравностойно положение, съгласно указанията на Програмата. Освен пряко засегнатите 100 младежа по основните дейности по проектното предложение, непряко ще бъдат засегнати 1000 младежа чрез предвидените онлайн информационни кампании в социалните мрежи.

Един от методите за достигане до съответната целева група ще бъде използването на най-модерните способи за връзка с младото поколение, а именно – социалните мрежи, тъй като този метод най-силно отговаря на характеристиките на целевата група. Предвидени са и използването на най-различни промотиращи материали – физически и дигитални, които да привлекат млади хора от целевата група. Друг метод, който ще бъде приложен за достигането на млади хора е личен контакт, чрез посещение на място в училищата в гр. Благоевград

До младежите от целевата група ще достигнем чрез приятелски, добронамерен и същевременно професионален подход, осъществен от опитни експерти в рамките на кампания чрез интерактивни игри и поредица от дискусионни форуми.

Предвижда се изпълнението на следните дейности:

Дейност 1. Създаване на онлайн платформа

Подробности научете от тук: https://www.ecosw.eu

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*