Отпускат се 29 млн. лв. за съвместни проекти за индиректна подкрепа на бизнеса в пограничните общини на Гърция и България

Предлагаме на ЕК да одобри още близо 20 млн.лв. да бъдат преразпределение за финансиране на екопроекти в граничната зона

Близо 29 млн. лв. за съвместни мерки и дейности, целящи индиректна подкрепа на бизнеса в трансграничния регион, ще получат 96  институции и организации в пограничните общини на България и Гърция по съ-управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройство Програма за трансгранично сътрудничество между двете страни. От тях близо 12 млн. лв. са средствата за проекти на 45 български организации, сред които професионални и работодателски организации. Те ще провеждат подкрепяща роля за малките и средни предприятия в региона под формата на насърчаване на предприемачеството, обучения, обмяна на практики, въвеждане на иновативни подходи в полза на бизнеса и др.

Това стана ясно в рамките на 7-ото заседание на Комитета за наблюдение на програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, което се проведе онлайн днес, като на него  бяха одобрени резултатите от оценката на проектните предложения, получени в рамките на шестата покана по Приоритетна ос „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“.  Заседанието бе съпредседателствано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и специален секретар г-н Георгиос Зервос от Министерството на икономиката и развитието на Гърция. Специално участие взе и г-н Иван Фесенко от Европейската комисия.

„В тези предизвикателни времена, когато всички ние трябва да работим в условия на ограничения, поради пандемията COVID с програмата продължаваме да стимулираме местната икономика, чрез директната подкрепа за малките и средни предприятия, която одобрихме през месец юли и сега чрез подкрепа на техните професионални организации“, посочи зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че се очаква положителен ефект от проектите за икономическата активност в граничния регион.„Наш дълг и приоритет е да покажем на населението в пограничните територии, че нашите съвместни инвестиции са в състояние да допринесат за възстановяването на икономиката, включително и по време на пандемия“, добави още Николова.

В рамките на заседанието беше одобрен трансфер на свободен ресурс от 9,4 млн. лева към Приоритетна ос „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, което след одобрение от Европейската комисия ще даде възможност за финансиране на допълнителни дейности по стратегическите проекти по програмата за превенция на риска от наводнения.

Непосредствено след заседанието на КН се проведе втората среща на Програмния комитет по изготвяне на бъдещата Програма за ТГС между Гърция – България 2021-2027 г. В рамките на срещата бе представена актуална информация от ЕК относно Правната рамка и бюджета за периода 2021-2027 г., както и информация за проведените публичните консултации сред заинтересовани страни от двете държави и напредъка в разработването на програмата.

Rate article
EvroProekti.net - финансиране по европроекти, оперативни програми
Add a comment

Blue Captcha Image
Refresh

*